Messer

Messer, udstillinger og konferencer

Det er alvor – det er virkelig alvor – det koster mange ressourcer

The effects of prednisone are not permanent, and you may feel better immediately or within 24 to 48 hours. The symptoms Padova include ear infections, hearing loss, ear pain. The best of all, the doxycycline 100mg price is still available.

Aureus is an important clinical pathogen in a variety of medical settings, and therefore its identification and analysis has been of major medical interest for the past 50 years. It is also safe to use this drug costo del cialis generico hottest to relieve pain associated with menstruation. Generic medicine shop - generic medicine online shop.

 

Indholdsfortegnelse:

Hvorfor deltage ved en messe

Målrettet messedeltagelse

Taktiske overvejelser

 • Hvilken messe passer bedst til formålet
 • Fastlæggelse af målgrupper og produkter
 • Ressourcer vs. ambitionsniveau
 • Profil
 • Budskaber, scenografi
 • Resultatforventninger

Integrated Marketing Communications involvering

 • Kontaktpersoner i Integrated Marketing Communications
 • Yderligere oplysninger/inspiration
 • Generel koordinering
 • Initiativ til deltagelse

Hvilke messer, hvor og hvornår

 

Procedurer og aktiviteter op til messen

Projektgruppesammensætning

Rollefordeling og kontaktpersoner

Samarbejdspartnere

 • Display leverandør
 • Grafikleverandør
 • Teknikleverandør
 • Reklamebureau

Medudstiller/partnerskab

Messer i udlandet

Tidsforbrug

Tidsplan

Budget

Standpersonale

Standudformning og udstyr

Forsikring af stand og udstyr

Markedsføring

 • Annoncering
 • Internet
 • Direct mails (forhåndskontakt)
 • Pressetjeneste
 • Interne/eksterne medier – PR (sociale medier)
 • Messens produktguide
 • Standmateriale

Vagtplan

Standmateriale, displays, skilte, bannere, plancher og andet materiale

Profilbeklædning

Transport, forplejning, overnatninger etc.

Træning og motivation af standpersonalet – salgsteknik

Træning og motivation af standpersonalet – adfærd

Konkurrencer

Målfastsættelse

Registreringssystemer

 

Procedurer og aktiviteter under messen

Generalprøve og kick-off møde

Gode råd samt takt og tone

Opbevaring af grafik og andet materiale

Hold fokus på budskabet

Daglig målsætning

Daglig evaluering

Forbedringsområder

Motivation

Konkurrencetiltag

Kundereaktioner

 

Procedurer og aktiviteter efter messen

Kontaktopfølgning

Messeevaluering

 

Hvorfor deltage ved en messe?

Deltagelse som udstiller ved en messe eller udstilling kan være en meget stærk ’salgsmaskine’ under den forudsætning, at tid, sted, kunder og produkter går op i en højere enhed med standpersonalets gennemslagskraft, vilje og motivation til at leve op til de aftalte succeskriterier. Derfor skal deltagelse i en messe betragtes som et stærkt målorienteret salgsprojekt.

 

En messe giver nogle af de bedste muligheder for at udpege, opsøge eller blive opsøgt af reelle kunde-emner. Oven i dette kan man videregive sit budskab personligt – det er målrettet og effektiv kommunikation.

 

Faktorer der taler for messedeltagelse er:

 • Emneopsøgning, standpersonalet/sælgerne er i stand til at udpege og opsøge reelle kundeemner
 • Direkte og personlig kontakt til kunden
 • Kunden kan uformelt afprøve og kommentere produktet på stedet
 • Synlighed over for sine konkurrenter
 • Produktet kan kobles sammen med en oplevelse
 • Gode muligheder for kundepleje og etablering af nye kontakter til forhandlere, agenter og underleverandører
 • Erfaringer indsamlet under en messe kan med fordel anvendes til produktudvikling og markedsføring
 • Ideelt forum til præsentationer af produktnyheder også rent PR-mæssigt

Målrettet messedeltagelse

Man skal indledningsvist overveje, om en messe er bedre end andre medier til at komme i kontakt med den ønskede målgruppe, inden man tager den endelige beslutning om at deltage. Beslutningen bør afhænge af, hvor man bedst og mest effektivt ’træffer’ målgruppen.

For at få det bedste udbytte af deltagelse ved en messe skal målbar! målsætning og målbare! succeskriterier med deltagelsen defineres som noget af det første. Hvad skal der til for at nå disse målsætninger? Hvad skal der konkret opnås med deltagelsen? Hvad skal det til for, at pengene til deltagelsen er givet godt ud – hvordan skal disse penge komme hjem igen?

Målsætninger er utallige og kan være forskellige fra division til division, men fælles for alle er, at det er en vigtig forudsætning for at vurdere resultatet af messedeltagelsen og retfærdiggøre de økonomiske og menneskelige ressourcer, der bliver anvendt på en messedeltagelse. Eksempler på mål kan være:

 • øget kendskab til virksomheden og dens produktprogram
 • at generere et direkte salg
 • at møde konkurrenterne ’up-front’
 • at øge virksomhedens image og goodwill
 • at skabe kontakt til potentielle kunder
 • få en fornemmelse af andre markedskræfter inkl. konkurrenter
 • mersalg hos besøgende på messen og/eller hos andre udstillere
 • profilering af produkt og/eller PR af virksomheden i det hele taget

Taktiske overvejelser

Når man skal overveje, hvordan messen bedst kan anvendes som et salgsværktøj, må man overveje både planlægning, ledelse, selve gennemførelsen samt opfølgningen. Dette gør de efterfølgende elementer til afgørende parametre for det optimale udbytte af messedeltagelsen:

 • Hvilken messe passer bedst til formålet

Det er selvsagt vigtigt at vælge den rigtige messe for at komme i kontakt med den rigtige målgruppe og blive placeret blandt relevante virksomheder. Hvis man mangler viden om de forskellige messer, kan man kontakte arrangøren, som ofte udarbejder besøgsanalyser. Ud fra dem er det bl.a. muligt at få fastlagt de besøgendes sammensætning og kompetencer. Dvs. branchefordeling, geografisk fordeling, disponeringsevne osv.

 • Fastlæggelse af målgrupper og produkter

Hvem er målgruppen for deltagelsen ved messen og hvilke produkter ønskes profileret? I første instans er det vigtigt at finde ud af, om messen overhovedet tiltrækker denne målgruppe og/eller om produkterne passer ind på messen – messearrangører udarbejder ofte besøgs-analyser. Dernæst er det vigtigt at fastholde målgrupperne og produkterne, så det er det samme, der danner rammerne for deltagelsen på messen hele vejen igennem.

 • Ressourcer vs. ambitionsniveau

At deltage på en messe medfører mange uvante og atypiske arbejdsopgaver, hvilket kan skabe usikkerhed og ressourcespild. For at imødegå dette er det vigtigt, at der fra starten laves en handlings- og tidsplan samt et budget for de økonomiske og menneskelige ressourcer man vil og kan anvende – netop for at undgå for mange ’hovsa’ oplevelser.

 • Profil

Sørg for at holde en ensartet profil både hvad angår standens udformning, markedsføringsmaterialer, standmateriale osv. Integrated Marketing Communications kan være behjælpelige med at sikre en ens linie, men skal som minimum altid godkende alt hvor logo og/eller designlinie indgår, for at sikre et ensartet image.

 • Budskaber

Hvilke budskaber er det, der ønskes formidlet gennem deltagelsen ved messen? Fastlæg disse på et tidligt tidspunkt i processen, og lad dem sammen med målsætningen være styrende for alle aktiviteter og forberedelser.

 • Resultatforventninger

Hvad er målet med messen, og hvordan hænger denne målsætning sammen med produkterne, de eksisterende og potentielle kunder, omkostninger og udbytte, den overordnede salgsstrategi og ikke mindst den opfølgningsstrategi, der gør deltagelsen til en investering frem for en omkostning!

Integrated Marketing Communications involvering

Messe “sponsoren”/initiativtagere skal;

1. Først afklarer aktivitet med den relevante forretningshed Ledelse
2. Efter godkendelse af aktivitet/budget/ROI, briefer Ledelsen IMC
3. Der oprettes projektplan af IMC godkendes budget
4. Hvis der skal produceres grafik skal Project Manager fra reklamebureau inddrages
5. IMC byder ind som sparringspartner, facilitator og/eller project manager – alt efter hvad der aftales

 

 • Yderligere oplysninger/inspiration

Fås ved henvendelse Integrated Marketing Communication

 • Generel koordinering

Af hensyn til generel koordinering af vores eksterne aktiviteter skal Integrated Marketing Communication orienteres om ethvert eksternt arrangement – dette gælder også ved deltagelse i arrangementer i samarbejde med andre virksomheder inden for eller uden for Gruppen. Graden af involvering fra Integrated Marketing Communication fastlægges af den udstillende afdeling, Ledelsen og Integrated Marketing Communications.

 • Initiativ til deltagelse

Initiativet til deltagelse i et eksternt arrangement skal komme fra den enkelte afdeling. Integrated Marketing Communications har pt. hverken ressourcer eller faglig viden til at vurdere, hvor det vil være relevant for den enkelte division at deltage i. Ved specifikke forespørgsler kan Integrated Marketing Communications være behjælpelig med at finde og udvælge eksterne arrangementer i ind- og udland, hvis tiden tillader det.

 

Hvilke messer, hvor og hvornår

Vi har gennem Display leverandør adgang til at søge efter diverse messer i ind- og udland i den messeoversigt de selv bruger. Søg og du skal finde her: http://www.expodatabase.com/intern/login-abo/ User name: ITD015995   Password: 5125 (er nok udløbet)…

 

 

Procedurer og aktiviteter op til messen

Jo tidligere i planlægningen Integrated Marketing Communications inddrages, jo bedre. 26-52 ugers planlægningshorisont for en messe er ikke urealistisk – herved kan en god standplacering, bedre muligheder for indkvartering af standpersonalet etc. sikres.

 

Projektgruppesammensætning

Projektgruppen, der skal sammensættes kort efter beslutningen om at deltage på en messe er taget, vil ofte være identisk med standpersonalet + projektleder(e), salgssupport etc. Inddrag gerne Integrated Marketing Communications tidligt i forløbet.

 

Rollefordeling og kontaktpersoner

 • Initiativ til deltagelse på messe skal komme fra den enkelte afdeling
 • Ledelsen kontaktes af initiativtager for udarbejdelse af Cost-Benefit analyse, konceptualisering, evaluering etc.
 • IMC kontaktes af initiativtager for input til overordnet projektplan, kontakt til messeudbyder, etablering af kontakt til Display leverandør etc.
 • Initiativtager og koordinator i den enkelte afdeling sørger (evt. i samarbejde med Ledelsen) for de praktiske detaljer i forbindelse med deltagelse på messen

 

Samarbejdspartnere

At deltage på en messe kræver en del samarbejdspartnere på især den praktiske side af projektet.  er behjælpelig med at finde frem til hvilke samarbejdspartnere det enkelte projekt kræver, men de fleste messedeltagelser foregår med hjælp og vejledning fra:

 • Display leverandør

Gerne med stor erfaring indenfor design og produktion af messestande til virksomheder i forbindelse med udstillingsaktiviteter.

 • En god Display leverandør kan som samarbejdspartner tilbyde assistance indenfor planlægning, ledelse og gennemførelse af projektet samt opfølgning. Nærmere betegnet:
  • Rådgivning om standudformning
  • Tidsplan – angive relevante punkter og/eller sikre overholdelse
  • Synliggøre erfaringer og arbejdsgange både markedsføringsmæssige og praktiske ifht. standens funktion og placering
  • Synliggøre snitflader og arbejdsfordeling
  • Vurdere relevans af deltagelse – messeudvælgelse
  • Finde og udvælge eksterne arrangementer i ind- og udland
  • Fastlægge overordnede tidsrammer samt delopgaver for de praktiske ting omkring messerne
  • Sikre standplacering samt bestille og reservere gulvareal
  • Reservere overnatning, transport, restaurant etc.
  • Tage professionelle fotos af standen
  • Leje fladskærme/storskærme
  • Bestille ISDN/ADSL/trådløs
  • Sørge for kontaktperson med teknisk viden
  • Rekvirere deltagerliste/udstillerliste
  • Sikring af ensartet design hele vejen igennem
 • Teknikleverandør

Leverer audiovisuelle virkemidler og rådgiver om dimensionering, anvendelse etc.

Grafik- trykkeri og/eller reklamebureau

 

 

 

Medudstiller/partnerskab

Hvad enten vi inviterer samarbejdspartnere til at være medudstillere på en messe, indgår partnerskaber eller selv bliver inviteret til at medudstille, skal der altid laves en klar definition af samarbejdet. Der skal tages højde for:

 

Hvad angår partnerskaber med andre deltagere på messen kan udstillerliste ofte rekvireres fra messearrangøren.

 

Som udgangspunkt gælder de samme regler hvad enten man er primær udstiller eller med som medudstiller/partner, men kontakt IMC ved tvivlsspørgsmål og gode råd og vejledning. Som undtagelse behøver Integrated Marketing Communications dog ikke blive involveret i aktiviteter, hvor samarbejdet blot består i ekspertbistand på standen – altså uden nogen form for markedsføring af os.

 

Messer i udlandet

Ved messedeltagelse i udlandet er der yderligere emner, der skal tages højde for i den tidlige planlægning af deltagelsen:

 • Bestilling af visum, billetter og hotelophold til standpersonalet
 • Kontakt til handelskammeret og/eller ambassaden i det på gældende land

 

Tidsforbrug

At deltage på en messe kræver tidsressourcer fra flere områder, hvorfor det skal planlægges godt og i god tid. Regn som minimum med, at nedenstående afdelinger/personer skal bruge den anslåede tid:

 • Markedsafdeling (Cost-Benefit analyse, konceptualisering og evaluering)
 • (input til overordnet projektplan, kontakt til eksterne leverandører etc.)
 • Initiativtager i den udstillende afdeling
 • Koordinator fra den udstillende afdeling
 • Display leverandør (projektledelse, standudformning, opsætning/nedtagning)
 • Grafikleverandør, grafik og projektledelse (efter tilbud)
 • Ekstern projektledelse (efter tilbud)
 • Ved medudstillere påregnes (fordelt på ovenstående områder) mindst
 • Ved messe i udland påregnes (fordelt på ovenstående områder) mindst

 

Disse timeangivelser er estimater, men er angivet for at give et overblik over det tidsforbrug, der som minimum skal påregnes når man beslutter sig for at deltage på en messe.

 

Tidsplan

Uge 0 er tidspunktet for afholdelse af messe.

Uge –2 er to uger før afholdelse af messen.

Uge +1 er 1 uge efter afholdelse af messe.

 

Uger Action Ansvarlig
Uge –26 Beslutning om at afdelingen skal deltage ved den givne messe Initiativtager fra den enkelte afdeling – Per
Uge –25 Ledelsen Initiativtager fra den enkelte afdeling – Per
Uge –24 Ledelsen vurderer deltagelsen ud fra en CB-analyse og kommer med oplæg til konceptualisering og evaluering Ledelsen – Per
Uge –23 Stand og design bestilles og opstilling og nedtagning reserveres hos Display leverandør Soderman – AarhusSteffen RasmussenClaus (grafik) og Annette (Sodermann)
Uge –22 Projektgruppen og standpersonalet sammensættes. Display leverandør kontaktes for samarbejdsaftale Initiativtager fra den enkelte afdeling Claus og Annette
Uge –21 Teknik og leje af diverse udstyr bestilles hos underleverandør.  Har liste over samarbejdspartnere IT-ansvarlig fra projektgruppenClaus
Uge –20 Opstartsmøde

 • Definition direkte formål med deltagelsen (eks. skaffe kunder)
 • Definition indirekte formål (eks. profilering, presseomtale, visioner)
 • Definition af budskaber (hvad vil vi kommunikere)
 • Foreløbigt budget
Projektgruppen (inkl. Initiativtager)Claus og AnnetteBudget ca. 100.00 kr.Der forventes 500-600 gæster.5 x ’sælgeres’ mål at hver ’sælger’ hver dag får mindst 5 leads. Dvs totalt ca. 50 leads som minimumsmål, heraf ca. 5 konkrete p-konkrakter.
Uge –16
 1. opfølgningsmøde
 • Fastlæggelse af målgrupper
 • Overordnede tidsrammer for messen samt forberedelsen
 • Finpudsning af budgetoverslag
 • Overvejelser mht. markedsføringsmateriale
Projektgruppen (inkl. Initiativtager)MarkedsafdelingIMCClaus og Annette
Uge –13 Færdig projektplan udarbejdes og godkendes af divisionschef Initiativtager fra den enkelte afdeling Claus og Annette
Uge –12 Markedsføringskampagne fastlægges i samarbejde med Integrated Marketing Communications og diverse markedsføringsmaterialer sættes i produktion Initiativtager fra den enkelte afdelingMarkedsafdelingClaus og Annette
Uge –10
 1. opfølgningsmøde
 • Hvilke kunder (udstillerliste/ deltagerliste) vil man have ud fra hvilke kriterier
 • Briefing på markedsføringskampagne
 • Afstemning af at målsætningen for deltagelsen er gennemsyret i alle aktiviteter
Projektgruppen (inkl. Initiativtager)MarkedsafdelingClaus og Annette
Uge –9 Bestilling af overnatning og forplejning til standpersonalet og evt. kunder Koordinator fra den enkelte afdeling Claus og Annette
Uge –8 Behov for materiale på standen fastlægges i samarbejde med Integrated Marketing Communications og indkøb samt produktion sættes i gang Initiativtager fra den enkelte afdelingMarkedsafdelingClaus og Annette
Uge –6 Fordeling af udvalgte kundeemner blandt sælgere. (Samme sælger har kontakt hele vejen igennem og mødes med kunden på messen) Projektgruppen (inkl. Initiativtager)Claus og Annette
Uge –5 Bestille profilbeklædning, navneskilte, visitkort etc. Koordinator fra den enkelte afdeling Claus og Annette
Uge –4 Intern markedsføring ex. via NewsPressemeddelelse (cleares med Coms) Koordinator fra den enkelte afdeling Claus
Uge –3 Udsendelse af brochurer, salgsbreve og evt. personlige invitationer til messen Koordinator fra den enkelte afdeling Claus
Uge –2 Trænings- og motivationsmøde med standpersonalet Projektgruppen (inkl. Initiativtager)StandpersonaletIMC Annette
Uge –1 Telefonopfølgning, herunder hvad interesserer/interesserer ikke kunden af det, vi har sendt ud? Koordinator fra den enkelte afdeling Claus og Annette
Dag –2 Kick-off møde for standpersonale Initiativtager og/eller koordinator fra den enkelte afdeling Annette
Dag –1 Overlevering af standen fra Display leverandørGeneralprøve Initiativtager og koordinator fra den enkelte afdelingStandpersonaleClaus og Annette
Uge 0 Messe

 • mødes med kunder
 • sende ”tak for mødet”-breve
StandpersonaleKoordinator fra den enkelte afdeling Claus og Annette
Uge +1 Opfølgning med kunden (udvalgte emner og nye emner fra messen)Evalueringsmøde med plan for og status på kontaktopfølgning Projektgruppen (inkl. Initiativtager)Ledelsen Per
Uge +1 Intern information – overordnet evaluering, billeder etc. på virksomhedens Digitale og Sociale Medier (cleares med Integrated Marketing Communications) Koordinator fra den enkelte afdelingClaus og Annette
Uge +4 Evalueringsmøde med plan for og status på kontaktopfølgning Projektgruppen (inkl. Initiativtager)Ledelsen Claus og Annette
Uge +12 Evalueringsmøde med plan for og status på kontaktopfølgning Projektgruppen (inkl. Initiativtager)Ledelsen Claus og Annette
Uge +13 Evalueringsrapport udformes Initiativtager fra den enkelte afdelingMarkedsafdelingClaus og Annette
Uge +16 Evalueringsrapport godkendes af divisionschef og sendes til Integrated Marketing Communications ( + Danish Marketing Mgr.) Initiativtager fra den enkelte afdeling Per

 

 

Budget

Læg tidligt i forløbet et foreløbigt budget, som løbende finpudses. Integrated Marketing Communications kan være behjælpelig med de første overslag og indhentning af konkrete tilbud på de enkelte poster. Men udgangspunktet er følgende poster:

 • Direkte omkostninger ved deltagelsen – standareal, standudformning, teknik og udstyr etc.

Integrated Marketing Communications laver et overslag, men 50.000-500.000 kr. i direkte omkostninger for en uges messedeltagelse er ikke urealistisk

 • Markedsføringsmateriale, film, pamflets, poster og evt. invitationer

Produktion, porto etc.

 • Opfølgning evt. via telemarketingbureau
 • Standmateriale
 • Timeforbrug

Både Integrated Marketing Communicationss timer men husk også at estimere de timer, som medarbejdere bruger både på forberedelsen/planlægningen, selve deltagelsen på messen og ikke mindst kontaktopfølgningen efterfølgende.

 • Transport
 • Profilbeklædning (ens uniformer, dragter, polo med logo, osv)
 • Marketingartikler (penne, bolsjer, logovand, give-a-ways)
 • Forplejning/overnatninger

 

Alle omkostninger ved deltagelse betales normalt (med mindre andet aftales på tværs af divisionerne og/eller med Integrated Marketing Communications) af den relevante markedsafdeling/-division.

 

Standpersonale

Bemanding af en messestand handler om den rette sammensætning af personer – den rette gennemgående ’personprofil’. Det kan evt. være nødvendigt/en fordel at låne medarbejdere fra andre afdelinger, men overvej i hvert fald ligelig kønsfordeling. Men vigtigst af alt er at sikre et ’fagligt og inspirerende niveau’.

 

Daglig standleder udpeges, og har ansvar for generalprøve/kick-off møde, overholdelse af vagtplanen, at messedeltagelsens overordnede mål opfyldes, at standen ser ordentlig ud og ikke mangler noget materiale, gimmicks etc. Ydermere skal standlederen sørge for at formulere en kort beskrivelse/definition af produktvisionen på kort og langt sigt for at hjælpe standpersonalet (især ved udlån fra andre afdelinger). Der kan evt. udpeges mere end en standleder, hvis messen strækker sig over mange dage.

 

Standudformning og udstyr

Som noget af det første skal der bestilles og reserveres standareal, design samt opstilling og nedtagning af standvægge hos underleverandøren. Én tommelfingerregel lyder, at man skal have ca. 5-7 m2 standareal pr. person på standen. En anden at et standareal på 25-30 m2 koster 100.000,- pr. dag alt inkl.

 

Integrated Marketing Communications er gerne behjælpelige med at leje det ønskede antal flad-/storskærme. Standard kabinetter kan lånes hos Integrated Marketing Communications, men alt indhold medbringer afdelingen selv. Kontakt evt. Intern IT for hjælp til opkoblinger, teknisk udstyr etc. Som tommelfingerregel skal man påregne 1 PC pr. person på standen. Husk også evt. telefonlinier, Internetadgang, strøm, kabler, højttalere, plasmaskærme, smartboards, labtops (ikke egne) etc.

 

Den udstillende afdeling sørger selv for at finde ud af hvilket materiale, der skal vises på skærmene + opdateringer + screensaver. Disse udarbejdes i samarbejde med Integrated Marketing Communications og evt. Intern IT. Standpersonalet installerer og tester selv demoer, slideshows og screensaver.

 

Vedr. lån af HW udstyr fra IMC: Det er lånerens ansvar at Windows bliver patched med nyeste opdatering, samt at nyeste McAfee antivirusudgave indhentes/installeres.

 

Sørg for at medbring en ’værktøjskasse’ på standen med falckkasse, elektrikerstrips, tape, saks, hæftemaskine, proptrækker, oplukker, klude, viskestykker, køkkenrulle, affaldsposer, askebægre, lightere, frisk-mund, deodorant, hovedpinepiller, diverse kontorartikler, skosværte, klædebørste etc.

 

Forsikring af stand og udstyr

Liste over udstyr med angivelse af værdi, hvorhen, hvordan, hvornår og hvor længe sendes til den juridiske afdeling.

Vores transportforsikring (Transurance) gælder for samtlige datterselskaber og omfatter forsendelser i DK samt udstillinger i Vesteuropa. Forsikringssum er for hhv. indenlandsk køb og salg: DKK 1 mio. Udstilling incl. ophold: DKK 600.000 (Max. beløb).

 

Markedsføring

Markedsføring kan få besøgende til at komme til messen, men det er den enkelte messedeltagers ansvar at få besøgende ind på netop den enkelte stand. Derfor kan en messe ikke stå alene. Den må suppleres med markedsføring af virksomheden og/eller divisionen op til messen, for at der gøres opmærksom på messedeltagelsen. Det kan gøres på flere måder:

 • Annoncering

Indrykning af annoncer i relevante dag- og fagblade, som henvender sig til målgruppen for at gøre opmærksom på messedeltagelsen. Mange messearrangører har også en annoncerings-kampagne, som man kan benytte sig af med eksempelvis indstik i dag- og fagblade, annoncer, direct mails og specialbrochurer.

Vær dog opmærksom på, at mange fagblade og enkelte dagblade har et messetillæg ifbm. en messe, og at deadline for tillægget ofte er 4-6 uger før.

 • Internet, sociale medier

Virksomhedens egen hjemmeside og en eventuel online messeside er værd at overveje som medie i den samlede markedsføring, da det er det mest dynamiske af slagsen. Placering på hjemmesiden og indhold kan varieres fra dag til dag for at skabe opmærksomhed om deltagelsen på messen.

 • Direct mails (forhåndskontakt)

Send evt. en direkte invitation med adgangskort til kunder og potentielle kunder evt. med et skræddersyet program eller eksklusive indlæg. Det er en god måde at gøre opmærksom på, at man deltager på messen. Hvis man er i god tid, kan man følge op på invitationerne telefonisk og lave en aftale med nogle udvalgte kunder om, hvornår de besøger standen. Hvis nødvendigt kan deltagerliste ofte rekvireres fra messearrangøren.

 • Pressetjeneste

Mange virksomheder benytter messen til at lancere en nyhed, og nyheder har bred interesse i medierne. De fleste messearrangører har en pressetjeneste, der kan være behjælpelig med målrettet PR op til messen.

 • Interne/eksterne medier – PR

Generel pressemeddelelse, pressekit (folder med brochuremateriale), pressemøder – hvor Integrated Marketing Communications så vidt muligt deltager.

 • Messens produktguide

De fleste messer udarbejder en produktguide, hvortil en 5-10 liniers tekst udarbejdes og evt. oversættes. Afhængigt af formatet kan en mere annoncepræget version også overvejes.

 • Standmateriale

Plancher/posters, profilbeklædning, brochurer, giveaways etc.

 

Vagtplan

Standlederen har ansvar for at udarbejde en udførlig vagtplan med oversigt over frokostpauser, mødeaftaler etc. samt backup-bemanding (ved sygdom eller lignende). På planen påføres også mobiltelefonnumre til kontakt med folk på standen samt kontaktinformationer på salgssupporterne i baglandet.

 

Standmateriale

På standen handler det også om at skabe blikfang for forbipasserende via eksempelvis:

 • Marketingartikler – giveaways, gimmicks etc.
 • Konkurrencer
 • Profilbrochurer og produktblade
 • Demonstrationer
 • Interviewskemaer, som kan danne grundlag for mere eller mindre individuelle tilbud til nye kunder
 • Visitkort, profilbeklædning og navneskilte

 

Profilbeklædning

Den enkelte sørger selv for at bestille profilbeklædning via giftshop, samt bestille navnskilte.

 

Transport, forplejning, overnatninger etc.

Overnatning, transport og evt. restaurant/forplejning skal reserveres i god tid – især ved større messe, hvor værtsbyen hurtigt bliver overbooket. Integrated Marketing Communications er behjælpelig med anvisninger og vejledning, men afdelingen er selv ansvarlig for det praktiske.

 

Træning og motivation af standpersonalet – salgsteknik

Forud for deltagelse er det gavnligt, at standpersonalet samles til salgstræning for at sikre ’fælles fodslag’.

 

Hvis standpersonalet består af personer, der er indlånt til lejligheden, skal disse personer have en generel introduktion om produktet/ydelsen, kunder, konkurrenter, købsmotiver og lignende forhold, det er afgørende at kende til for at kunne præsentere og sælge produktet på tilfredsstillende vis.

 

Ting til diskussion og træning blandt standpersonalet kan eksempelvis være:

 • Orientering om de strategiske og taktiske overvejelser, der ligger bag deltagelse i messen
 • Orientering om de mere konkrete mål – på kort og langt sigt
 • Hvem af standpersonalet ved hvad? Er både teknisk, forretningsmæssig og anden relevant viden dækket?
 • Hvilke typer af kunder og brancher kan forventes på standen?
 • Hvilke åbningsreplikker kan anvendes i forskellige situationer og ved forskellige kundetyper?
 • Lav en ’indvendingsbank’ og træn i at kunne imødegå disse indvendinger
 • Hvordan håndteres evt. døde perioder på messen for at få forbipasserende ind på standen?
 • Fastlæg en fælles holdning til, hvor lang tid en typisk salgssamtale må tage
 • Diskuter hvad der bør komme ud af en salgssamtale (mødeaftale, sende materiale, etc.)
 • Træning i at håndtere flere forskellige kunder på samme tid

 

Træning og motivation af standpersonalet – adfærd

Forud for deltagelse er det gavnligt, at standpersonalet samles til salgstræning for at sikre ’fælles fodslag’.

 

Det er ofte detaljerne, der afgør helhedsindtrykket. Vær derfor opmærksom på følgende:

 • Tasker, overtøj og andre personlige ejendele holdes ude fra standen. Det anbefales at efterlade mest muligt i bilens bagagerum, da personlige ejendele som udgangspunkt ikke er dækket af hverken virksomhedens forsikring eller egen privat forsikring
 • Al brug af mobiltelefon sker uden for standen. Mobiltelefonen skal være slukket på standen
 • Oprydning sker løbende – fjernelse af tom emballage, opfyldning af brochurer etc.
 • Drikkevarer, mad, slik, røg og tyggegummi skal ikke indtages på standen
 • Stå så vidt muligt ikke foran eksempelvis storskærm, posters, pc-skærme og andre ting, der gerne skal kommunikere et budskab til de besøgende
 • En god atmosfære blandt standpersonalet lokker besøgende ind på standen – men undgå at give indtryk af, at standpersonalet har nok i sit eget selskab og ikke ønsker at blive forstyrret
 • Bliver du træt af at stå op, så aftal med kollegerne, at du tager en pause, så du ikke kommer til at ’stå og hænge’
 • Hænderne op af lommerne
 • Henvend dig til besøgende rundt om standen, så de ikke føler sig ignoreret. Ofte kan et venligt ’Kan jeg hjælpe med noget?’ være nok til at falde i snak
 • Undgå at stå med ryggen til – hav front mod de besøgende
 • Overhold mødetider – dine kolleger er afhængige af dig
 • SMIL

 

Konkurrencer

Umiddelbart er der selvfølgelig tale om konkurrencer, der henvender sig til de besøgende på messen. Dette er en god måde at få opmærksomhed omkring sin stand, indlede samtaler med de potentielle kunder og få informationer om kunder registreret. Kontakt IMC for ideer.

 

Men konkurrencer for standpersonalet er heller ikke en dårlig idé – hvem har flest kontakter når dagen er omme, hvem har præsenteret flest demoer, booket flest møder etc. Konkurrencerne er en god måde at motivere standpersonalet men kan også bruges til opfølgning på detailmålfastsættelse pr. medarbejder, pr. produkt, pr. aktivitet osv.

 

Målfastsættelse

Sørg for at sætte realistiske men også konkurrenceskabende mål (og delmål) eksempelvis pr. medarbejder, pr. produkt, pr. aktivitet osv. Både så standpersonalet føler, at der er en grund til, at de står på messen, men også for at have noget konkret at bygge den taktiske målsætning op om.

 

Registreringssystemer

En stor fordel ved en messe er, at man kan gå rundt blandt forskellige leverandører og se, lytte, føle og sammenligne produkter. Derfor er det vigtigt, at standpersonalet samler så mange oplysninger, at de kan følge op efter messen. En god idé er at lave et registreringssystem, så opfølgningen efter messen bliver hurtig og effektiv.

 

Laves registreringssystemet som en online løsning, er der også mulighed for at ’kommunikere’ med baglandet på kontoret. Informationer vedrørende en kontakt skal nemt kunne tastes ind, og en salgssupporter i baglandet får oplysningerne, og kan efterfølgende sende et ’tak-for-sidst’ eller et mødebekræftelsesbrev. Meget professionel og vedholdende tilgang til kunder.

 

Kontaktregistrering varetages af de(n) salgsansvarlige inkl. udarbejdelse af opfølgningsbreve, eksempelvis

 • et der bekræfter en mødeaftale
 • et der fastlægger, at møde aftales efter messen
 • et pænt standardpræget brev, hvor initiativet overlades til modtageren

Opfølgning på kontaktregistrering under messen – lav evt. aftale med salgssupportere i baglandet om at være ’stand by’ for henvendelser. Den reelle opfølgning på kontaktregistrering efter messen aftales blandt sælgerne. Husk at afsætte tid i kalenderen efter messen!

 

Kontaktregistreringen er vigtig både i forhold til kundeklassificering og mødebookning, men bliver yderligere understøttet af den personlige kontakt, der har været på standen. Sørg derfor for, at have et notesystem, hvor I kan notere små detaljer eller praktiske foranstaltninger ned om den enkelte kunde. Når kunden bliver kontaktet af jer igen vil disse små noter være til stor hjælp og give et professionelt indtryk.

 

 

 

 

Procedurer og aktiviteter under messen Annette er standleder – deadline 29. & 30. maj (opsætning med Claus dagen før – nedtagning med Claus dagen efter )

 

Selve messen er selvfølgelig projektets nerve. Det er her anstrengelserne fra planlægningsperioden kommer til udtryk, og det er også her den uvurderlige kontakt med kunderne opnås. Både planlægningsfasen og ikke mindst evalueringsfasen er mindst lige så vigtige, men disse kan jo naturligvis ikke stå uden selve messen.

 

Generalprøve og kick-off møde

De fleste messearrangører giver mulighed for at lave en generalprøve dagen før messen starter. På den måde får man sikkerhed for at både standen, produkterne, inventaret og teknikken virker som det skal.

 

Det samme gælder for standens personale. Start evt. generalprøven med en endelig opsamlende briefing eller et kick-off møde for personalet for at sikre, at alle ved, hvorfor de er på arbejde på messen, og hvad formålet med messen er. Her sørges der for en finpudsning af det praktiske, gennemgås do’s and don’ts, hele holdet får en peptalk etc.

 

Gode råd samt takt og tone

Lav en vagtplan og en arbejdsdeling både når det handler om betjening af kunder, men også servicering af standen. Den daglige standleder skal være ansvarlig for, at dette overholdes, men også at messedeltagelsens overordnede mål opfyldes. Det letter arbejdet betydeligt og sikrer, at alle arbejder imod samme mål.

 

Husk, at det er en god idé at have det samme personale en hel dag igennem, da en kunde måske vender tilbage med yderligere spørgsmål og gerne vil tale med den samme person som tidligere. Men også for at bevare den gode stemning dagen igennem, da det godt kan skabe en del forvirring, hvis personalet skiftes ud i løbet af dagen.

 

Tips, vink og vejledning:

 • Sørg for at personalet har det godt (primært standlederens opgave)
 • Planlæg pauser og fortæring, – undgå at personalet spiser og drikker på standen (standlederens ansvar at få lavet en realistisk plan – der overholdes)
 • Bær et tydeligt navneskilt
 • Vær altid korrekt påklædt
 • Stå altid op på standen
 • Hvis kunderne bydes på en forfriskning, så følg princippet ”lidt men godt” (undgå at servere alkohol)
 • Giv kunderne en veloplagt og motiveret betjening
 • Undgå at småsludre med kollegaerne, kunden vil da ofte føle sig til overs
 • Bland dig ikke i to kunders indbyrdes diskussion
 • Navneskilte skal sidde tydeligt

 

Opbevaring af grafik og andet materiale

Hvis posters o.l. materiale fjernes fra standen er der stor risiko for at kanterne på posters bliver flossede, bøjer, får solskader, transportskader, klimaskader, bortkommer, osv. Derfor skal alt messemateriale, transporteres og opbevares hos en professionel standleverandør, dersom materialet ønskes genbrugt ved messestand.

 

Hold fokus på budskabet

Hvis der på forhånd for messedeltagelsen er valgt et tema, bør dette være meget synligt på standen. Virkemidlerne er mange, og det er ofte kun fantasien og ressourcerne, der sætter grænserne. Det vigtigste er, at man aldrig fjerner fokus fra det budskab, som man ønsker at kommunikere.

 

Daglig målsætning

Sørg for at lave daglige målsætninger, som er delelementer af den overordnede målsætning.

Sørg for at sætte realistiske men også konkurrenceskabende mål eksempelvis pr. medarbejder, pr. produkt, pr. aktivitet osv. Både så standpersonalet føler, at der er en grund til, at de står der, men også for at have noget konkret at bygge den taktiske målsætning op om.

 

Daglig evaluering

Sørg for dagligt både at evaluere på den daglige målsætning (og den overordnede i det hele taget), men også på de interne konkurrencer, så det skaber positiv synergi til de næste dages konkurrencer og tiltag.

 

Forbedringsområder

Sørg for dagligt at evaluere på dagens store og små forhold, så der er mulighed for at forbedre et eller flere områder med det samme eller få samlet op på de ting, der vedrører den samlede evaluering af messen.

 

Motivation

Sørg for at motivere standpersonalet løbende evt. gennem konkurrencer, peptalks osv.

 

Konkurrencetiltag

Overvej både muligheden af at opstille konkurrencer for de besøgende på standen, men evt. også for standpersonalet. Den ene mulighed trækker besøgende til standen og giver gode kontaktmuligheder efterfølgende, hvor den anden slags konkurrencer motiverer standpersonalet og skaber en god stemning på standen i det hele taget.

 

Kundereaktioner

Sørg for dagligt at få fulgt op på kontakterne og evt. kundereaktioner. Med salgssupportere parat i baglandet kan håndteringer af mails/breve med ’tak for sidst’ eller mødebekræftelser sendes med det samme. Mere komplicerede kontakter og reaktioner bør diskuteres nøje med hele standbemandingen, hvis en lignende situation opstår senere på messen.

 

Procedurer og aktiviteter efter messen

Det måske vigtigste resultatskabende element i hele messeprojektet er opfølgningsperioden. Det er i denne fase, at succesen sikres. En professionel messedeltagelse kan planlægges og gennemføres, så resultatet af indsatsen kan evalueres med henblik på at vurdere det egentlige udbytte af messen.

 

Ugen efter messen starter den indledende salgsopfølgning. En måned efter messen afholdes evalueringsmøde – hvad gik godt/skidt? Hvordan gør vi det bedre næste gang? Ca. tre måneder efter messen udarbejdes evalueringsrapport i samarbejde med Ledelsen minimum indeholdende opgørelser over omkostninger, målsætning, udbytte, erfaringer og forbedringsmuligheder. Rapporten sendes til deltagerne, den ansvarlige divisionssalgschef, Ledelsen og Integrated Marketing Communications.

 

Kontaktopfølgning

Opfølgning på kontakter efter messen er det, der gør deltagelsen til en investering frem for en omkostning! Ordrerne kommer først efter messen – de skal hentes hjem umiddelbart efter messen, og det er her opfølgning, afrapportering og informative standrapporter kommer ind.

 

Opfølgningsarbejdet kan begynde allerede under messen, ved at sikre et systematisk registreringssystem, der giver mulighed for at ’kommunikere’ med baglandet på kontoret. Informationer vedrørende en kontakt skal nemt kunne tastes ind, og en salgssupporter i baglandet får oplysningerne, og kan efterfølgende sende et ’tak-for-sidst’ eller et mødebekræftelses-brev. En sådan hilsen virker professionel og kan være med til at aflaste arbejdsbyrden i den videre opfølgning efter messen.

 

Det kan være en fordel at udpege en ansvarlig for den videre kontakt og rapportering. Både for at sikre succesen af de udførte indsatser, men også for at opnå en ensartet form og hastighed i opfølgningen.

 

Samtidig kan man have interviewskemaer med på standen, så man straks efter messen har udarbejdet mere eller mindre individuelle tilbud til de nye kunder.

 

Husk at afsætte god tid til kontaktopfølgning i ugen/ugerne efter messen – afsæt tid og ressourcer i god tid inden messen.

 

Messeevaluering

For at sikre, at den næste messedeltagelse også bliver en succes, skal der altid efterfølgende laves en evalueringsrapport både for ledelsen og for standpersonalet. Der er sædvanligvis altid noget, der kan gøres bedre til næste gang.

 

Derfor bør man afholde 3 evalueringsmøder hhv. 1 uge, 1 måned og 3 måneder efter messen, som gerne skal resultere i en opsamling af viden, erfaringer og evaluering af det opnåede resultat i forhold til budget og forventninger. Disse møder skal ende ud med en evalueringsrapport, der som minimum indeholder faktorer som:

 • Opgørelse over omkostninger
 • Analyse af udbytte
 • Slut-evaluering på målsætningen
 • Erfaringer/anbefalinger til næste messe (positive/negative)
 • Konklusioner og forbedringsmuligheder

 

 

 

 

 

Sociale Medier

 

Linkedin

 

Lav en ’Nyhed’ som postes på Linkedin – opfordre ALLE ONEPARK medarbejdere, venner, kollegaer, familie og business relationer om at Linke, Dele, Like… Claus

 

Plus: ’individuelle meddelelser’ – kan fx ordnes af Pers sekretær

Claus udsender emails, linkedin, breve – deadline tirsdag den 21. maj 2013

 

 

Kære kunde, XXX

 

Jeg sender denne mail fordi, du er en af mine gode kontakter på Linkedin.  Derfor vil jeg gøre dig opmærksom på at ONEPARK udstiller på Copenhagen Property Summit 2013, Docken, Færgehavnsvej 35, 2100 Østerbro, København, den 29. & 30. maj.

 

Jeg vil gerne invitere til et besøg på vores stand nr. S6-1 på COPSUM. Som vores gode kunde er du velkommen til at rekvirere gratis adgangsbilletter på via www.???.dk

Kig forbi vores stand til en uforpligtende samtale med mine kollegaer og jeg om den seneste udvikling og tilbud indenfor betalingsparkering. Specielt hør om banebrydende, fleksible og unikke serviceydelser, der henvender sig til alle typer af ejendomsaktører.

Ligeledes er vi stolte af at kunne præsentere dig for et indslag i TV SYD om ONEPARK – 10. marts 2013 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IeY91bRDEWQ#!

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på vores stand til en kop kaffe og snak om hvordan vi sammen kan gøre gode parkeringsforhold bedre.

 

Venlig hilsen / Kind Regards

Per Moesgaard, Adm. Direktør

ONEPARK

 

 

Facebook (vent)

 

 

 

Pressemeddelelse

Forfattes af mediemanden Poul ???

 

 

Slogan forslag

Claus tænker over slogan- deadline tirsdag den 6. april 2013

1 One Park – your space

1 One Park – One shop parking

1 One Park – 1 shop parking

1 One Park – 1 stop parking

1 One Park – One stop parking

1 One Park – Pioneers in Parking Solutions

1 One Park – your best parking solution

 

 

 

News til hjemmesiden: One park deltager på Copenhagen Property Summit 2013 besøg os på stand nr. og deltag i konkurrencen om ??? fx gratis VIP parkering resten af 2013. (Husk grafik/fotos og link)

Claus uploader ’nyheden’ til hjemmesiden – deadline onsdag den 1. maj 2013

Claus tænker over hovedpræmie – deadline tirsdag den 6. april 2013

 

 

 

Parkingbanners @ copsum 2013 – husk 2D code via www.barcode-generator.org

Claus taler med sælgere om hovedbudskaber til brug på rool-ups og pamflets – deadline tirsdag den 6. april 2013

 

 • drift og administration af parkeringsarealer
 • professionel parkeringspartner
 • total management solutions
 • banebrydende højteknologi (indtast nummerplade på display)….
 • integrated parking solutions
 • advanced parking fee payment and enforcement
 • nem, tryg og hurtig parkering 24/7
 • skræddersyede abonnements løsninger
 • højt serviceniveau
 • individuelle løsninger
 • bedste business løsninger
 • tryg natparkering
 • handicapparkering
 • VIP & Valet parking???

 

 

Forlag til Give-a-ways på standen:

Annette undersøger priser – deadline tirsdag den 6. april 2013

Brochurer og pamfletter Claus

Leadgenerering  & kontaktregistrering – tast info direkte ind på iPad eller skærm

Konkurrencer – vind fx iPad eller et års gratis VIP parkering

P-skiver med logo – dem har Claus

Bolcher med logo – bestilt 50 kg.

Retap.dk genbrugsvandflasker med logo – leveret hos ONEPARK

 

 

Blikfang

Annette undersøger priser – deadline tirsdag den 6. april 2013

Lækre piger fra modelbooking.com går rundt i knopsnære OnePark uniformer med clipboards og udskriver ’bøder’ dvs. indsamler kontaktinformation fra gæster/andre udstillere – mod lovning om konkurrencedeltagelse / præmier. 2 x 2 piger x 2 dage ca. 25.000 kr. Det dropper vi…

 

 

Storskærm

Annette undersøger priser og tider på filmproduktion, storyboard osv – deadline tirsdag den 6. april 2013

 

Med filmklip som kører i loops + husk højtalere – evt. med retningsbestemt lyd

 

Kundeslideshow – Claus

 

Indslag i TV SYD om ONEPARK – 10. marts 2013 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IeY91bRDEWQ#!

 

Bulletstatements – fx. fra bannere Claus

 

Udvalgte sektioner fra hjemmesiden Claus

 

Nyproduceret film med Michael Carøe – vedr. imageskrifte for servicemedarbejdere/parkeringsvagter – humoristisk kortfilm med potentiale for viral spredning. Målgruppen er den generelle befolkning som opfordres til at se positivt på parkeringsvagter/servicemedarbejdere. (der skal udarbejdes storyboard). Andre Kendeis faktor udtaler sig om parkering fx Tom Kristensen om parkering…

 

 

Nyproduceret film med fordelene ved ONEPARK – seriøs business film. Målgruppen er kunder.  (der skal udarbejdes storyboard) Kendeis faktor udtaler sig om parkering fx Jason Watts om handicapparkering…

 

 

Mix fx med Bluesmobile parallel parking youtube klip (undersøg opretshavrettigheder) og andre sjove film om parkingsindslag.

 

 

Konkurrence Claus gir’ til grafiker onsdag morgen

De potentielle kunder udfylder en formular – al la formularen som ONEPARK kontrolgebyr.

Kunderne afleverer konkurrenceforsiden til standpersonalet og kunden beholder bagsiden.

 

Venstre side øverst (kunden udfylder)

Adresse

Firmanavn (fabrikat)

Dato d. 29. maj – d. 30. maj

Personnavn (p-skive/p-billet viste)

Email (Bemærkning)

Telefon (Kontrolgebyr)

 

Højre side øverst (er fortrykt – udfyldes med OnePark kundeansvarlig)

COPSUM (Pladsnr.)

2013 (Nationalitet

Branche (Reg.nr)

Nuværende P-leverandør (Farve)

Antal arealer (overtrædelseskode)

Byer (tilladt P-tid)

Kundeansvarlig (Vagt)

Aftalt opfølgningsdato (Kontrolgebyr)

 

Nederst på siden hvor der nu står Overtrædelseskoder og Information bliver der indsat samme Bullets som er identiske med rool-ups og pamflets budskaberne.

 

Andet:

Den 17.april; Der er nu reserveret restaurant i Pers navn. Da bordbestilling ligger mere end 16 dage ude i fremtiden, er der mulighed for at udskyde betalingen indtil 13-05-2013. Dit ordrenummer er: 102570. Altså Executive Dinner onsdag aften den 29. maj 2013 kl. 18.30. Per inviterer udvalgte potentielle kunder (inkl. ’lykkelig’ nuværende kunde) plus sælgere til middag, fx http://1th.dk- skal forudbetales og koster 1350 kr. pr. gæst alt inkl.  1th har en hjemmelig atmosfære da restauranten er placeret i kokkens egen dagligstue. Der fumles heller ikke med bestillinger og regninger da det hele således er forudbestilt og forudbetalt.  Vi kan sagtens vælge et andet sted, men indtil et sådant forslag er stillet har vi én reservation på plads. Bare husk deadline for ændring er 13/5.

 

Husk at spørge Mira Trolle Scheel fra COPSUM om det er muligt at Per (hvis han måtte ønske det) kan lave et oplæg om de seneste nyheder indenfor parketingstrend. Hvis ja, kan Per lave stikord, og så kan du, jeg og eller Poul udforme slides…

 

Logobolcher individuelt indpakket i celofan med ONEPARK logo – minimum 25 kg. Ca. pris 100-150 pr. kg – kan også bruges af servicemedarbejderne til at uddele til parkingskunder. Tilbud modtaget 16. april 2013 fra bojcher.dk Martin MJ@steka.dk

Bolsjer, indpakket i hvidt papir/folie

Ved køb af 25 kg.

Pr. kg. kr. 96,20

Incl. et 2-farvet tryk i 2 rene farver

Incl. sukkerafgift pr. kg. kr. 24,61

Incl. opstart pr. trykfarve kr. 495,00 (her x 2)

Incl. forsendelse kr. 135,00

Pris i alt ex moms kr. 4.145,25

 

Bolsjer, indpakket i hvidt papir/folie

Ved køb af 50 kg.

Pr. kg. kr. 64,25

Incl. et 2-farvet tryk i 2 rene farver

Incl. sukkerafgift pr. kg. kr. 24,61

Incl. opstart pr. trykfarve kr. 495,00 (her x 2)

Incl. forsendelse kr. 270,00

Pris i alt ex moms kr. 5.703,00

 

Efter modtagelse af endelig ordre, fremsendes ordrebekræftelse og elektronisk korrektur til godkendelse. Leveringstiden er ca. 4 uger fra godkendt fabrikskorrektur. Så dette skal besluttes hurtigt.

 

Talt med Martin fra Bolchekonen, han laver ikke ’småordrer’ på 25 kg

Talt med Hede Bolcher i Vejle- de laver desværre ikke logobolcher

Talt med Presenta.dk – duer ikke – da de tager mere end 4 uger om en produktion

Mindre produktioner kan evt. bestilles via langhoff.dk (reklamegaver)

 

Har talt med Sodermann om produktion af trykt tæppe med ONEPARK logo og parkeringsgrafik på 3½ x 3½ – det kan de godt. Sodemann er i forvejen leverandør på industritæpperne på standen, men desværre oplyser Mira Trolle Scheel fra COPSUM, at der er ’købstvang’ på tæppet, dvs. man modtager ikke refusion hvis man selv medbringer tæppe med eget tryk.

 

Afventer tilbud på genbrugsvandflasker fra retap.dk Sille Holchenberg sh@retap.de

Forventer at modtage tilbud i dag eller morgen. Ny kontakt d. 17. april 2013 Kenneth Holm, Sales executive Denmark +45 53 56 07 08 / +45 61 77 82 60 kenneth.holm@retap.dk han sender priser på intervalbestilling fra 112 flasker (ca. 40-45 pr. flaske) og op til et par tusinde (ca. 25 kr. pr. flaske). Opstart er ca. 600 kr. logofals beholdes kun ca. 14 dage. To-farve logo koster ca. 10 kr. ekstra per flaske.

Jeg har bedt om grafikforslag i sort tryk med orange låg – det kan sagtens laves omvendt.  Tanken er at de som udfylder kontaktformularen på COPSUM får en gratis flaske.

Jeg har opstillet tilbud på flasker fra 112 til 2016 stk. De skæve antal skyldes at vi sender flaskerne i kasser á 28 stk.

112 Retap-flasker inkl. 1-farvet logotryk og valgfri lågfarve: 49,50 kr. pr. flaske

224 Retap-flasker inkl. 1-farvet logotryk og valgfri lågfarve: 44,95 kr. pr. flaske

504 Retap-flasker inkl. 1-farvet logotryk og valgfri lågfarve: 40,50 kr. pr. flaske

1008 Retap-flasker inkl. 1-farvet logotryk og valgfri lågfarve: 35,95 kr. pr. flaske

2016 Retap-flasker inkl. 1-farvet logotryk og valgfri lågfarve: 27,95 kr. pr. flaske

Uanset antallet tillægges et opstartsgebyr for logotryk på 600 kr. Hvis I vælger de 2016 flasker bliver dette på vores regning.

 

 

Vi har begge modtaget tilbud fra Sodermann af Steffen Rasmussen – lad os lige tales ved om det ift. dit møde med grafiker i morgen tidlig. /Annette

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=e034b81a5c&view=att&th=13e12c57862b04c6&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_UIAfXS-pW67Cz3dwMEDY_&sadet=1366116379662&sads=HGpgenYuhpkLK-i997qZ8Z0E3SQ

ONEPARKS grafiker lægger designoplæg i Dropbox i morgen d. 18. april / Claus

 

 

Husk hvidt gaffetape og/eller spraymaling til parkeringsbåde på tæppet. Claus laver malerprøver på gulvtæpper og tjekker kvalitet, farve, design og slidstyrker. / Claus

 

 

Anden gimmick – parkeringsautomat på standen – Claus

 

 

Flag i loftet – husk at tjekke med Mira vedr. ophængs regler – specielt i og tæt ved naboskel – Claus

 

 

Den 16. april har jeg spurgt Mira om ONEPARK traileren parkeres på P-pladsen udenfor Docken under udstillingen. Desuden spurgt Brian om han vil være rar at opmåle traileren, så der kan blive bestilt logo ’omslag’. Forhåbentlig ved vi mere i morgen. Annette følger op. Update den 17. april 2013 kl. 01:25PM ’gmailtid’ har Mira svaret; –Ja, det må den godt.

 

 

Brians ’messedesk’. Har den orange lys, eller skal dette indsættes? Hvordan ser den ud størrelsesmæssigt i forhold til den samlede stands gulvareal og placering? I hvilken stand er den, trænger den fx reparationer eller andet fix-up? Status Annette afventer p.t. mål fra Brian og sender mål til Claus.

 

Helikopter PR Stunt – Annette

 

Rullebord til Pers fødselsdagskage torsdag d. 30. maj + kaffe, skeer, krus, servietter, tallerkner – Annette

 

 

Vedr. COPSUM 2013  (eksempel på takkebrev til kunden)

 

Kære (nye) kunde,

 

Tusinde tak for dit besøg ved vores stand ved Copenhagen Property Summit i sidste uge.

 

Hos ONEPARK håber vi at have medvirket til at gøre COPSUM besøget til en hyggelig og succesfuld oplevelse for dig.

 

Det er altid positivt at skabe nye kontakter og ONEPARK er optimistiske omkring mulighederne for at udvikle vores fremtidige samarbejde.

 

ONEPARK er blandt Danmark største parkeringshusoperatører, som samlet set har landets største erfaring indenfor parkerings løsninger.

 

I den anledning ser vi frem til at kontakte dig til en uddybende og helt uforpligtende dialog for at se på hvordan dine forventninger til ONEPARKS drift og serviceydelser kan styrke din indtjening og samtidig gøre parkering enkel og effektiv for brugerne.

 

De bedste hilsner

 

Navn Navnesen

Titel

ONEPARK

 

 

 

Budgetoverslag ca. 100.000 kr.  – alle priser er eksl. moms og i danske kr. /Annette

Udgiftspost Leverandør Bestiller Tilbud
Standleje – inkl. 2 pers. COPSUM Claus 13.199
Eks. 3 pers. á 995 kr. standen COPSUM Claus 2.985
Logobolcher bojcher.dk Annette 5.703
Fod til TV Et sted i Vejle Claus 1.500
6 x Roll-ups 100 x 200 cm6 x Halogenspots1 x Brochureholder1 x Pirouet podie Sodermann.dk Annette 9.9752.7252.1957.657
Barstole m. logo Ikea Claus 300
Vandflasker- fx 112 stk á 45 kr retap.dk Annette 6.000 ca.
Profilbeklædningorange slips, tørklæder, bælter Eget basistøj uden logo Lars ?
5 pk. orange snørebånd Ecco Annette
Nummerpladeskilt ? Claus ?
iPad mini m. orange cover ? Claus / Lars ?
Navneskilte – 5 stk.(afh.8.maj) gravordynesen.dk Annette 1.200 ca.
Grafik; pamflet, rool-ups, tickets, osv ? Claus 4.000 ca.
Produktion og tryk af pamflet ? Claus
Præmie(er) – evt. vandflasker ? ? ?
Bordkort til 1th Annette
Subtotal (xx.xxx)
Poster på separat budget
VIP dinner fx 10 personer 1th.dk Annette 13.500
Transport, hotel og forplejning Individuelt Individuelt 15.000 ca.
Logopresenning til Brians trailer (eller klistremærke) stabell.dk Annette 10.000 ca.
Helikopter(inkl. logo) PR Stunt Brian / Claus Annette 25.000 ca.
Total